Κολοβώματα CAD/CAM

Τα κολοβώματα CAD/CAM είναι ειδικά σχεδιασμένα για την κατασκευή εξατομικευμένων κολοβωμάτων με CAD/CAM.

Σύσταση:
Η βίδα NM-S8324 ενεργοποιείται με ροπή από 25 έως 30 Ncm.
Η βίδα NM-S7102 ενεργοποιείται με ροπή 15 Ncm.
Υλικό: Τιτάνιο (Ti6Al4V ELI & PEEK)