Μόσχευμα SinossGraft

Υψηλή βιοδραστικότητα για την επιτάχυνση της οστικής αναγέννησης

Το SinossGraft είναι ένα καινοτόμο, ασφαλές, καθαρό από προσμίξεις, αξιόπιστο και πλήρως συνθετικό οστικό μόσχευμα σε μορφή πορώδους μήτρας παρόμοια με εκείνη του σπογγώδους οστού για ελεγχόμενη απορρόφηση.

Η ομοιογενής σύνθεσή του από 75% υδροξυαπατίτη (HA) και 25% β-φωσφορικό τριασβέστιο (R-TCP) έχει ως αποτέλεσμα δύο φάσεις βιοδραστικότητας: Ενισχύει το σχηματισμό νέου ζωτικού οστού και διατηρεί τον όγκο και τη μηχανική σταθερότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το SinossGraft παρέχει ένα συνολικό πορώδες που φθάνει έως και το 80%.

Η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού του SinossGraft

Ενδείξεις:

Εφυτευματολογία, Περιοδοντολογία, Χειρουργική στόματος, & Κρανιογναθοπροσωπική χειρουργική

 1. Ανύψωση Ιγμορείου
 2. Αύξηση της φατνιακής ακρολοφίας
 3. Βλάβες στην συμβολής των ριζών
 4. Μετεξακτικά φατνία
 5. Οστικά ελλείματα
 6. Ενδοστικές βλάβες

Ιδιότητες του SinossGraft – Ελεγχόμενη απορρόφηση

 • Συνθετικό, απορροφήσιμο και ασφαλές
 • Σταθερότητα όγκου και μηχανική σταθερότητα
 • Υψηλή διασύνδεση των πόρων
 • Εξαιρετικά πορώδες
 • Μακροσκοπική πορώδης δομή
 • Μέγεθος πόρων 200-500 μικρά
 • 75% HA / 25% beta-TCP
 • Οστεοεπαγώγικο /Ακτινοσκιερό
 • Συνολικό πορώδες έως και 80%
 • Δομή σπογγώδους οστού
 • Μικροσκοπική πορώδης δομή
 • Αντοχή σε θλίψη > 0,5MPa (7 -13MPa)

Διασυνδεσιμότητα και υψηλό πορώδες

Η μακροσκοπική πορώδης δομή του SinossGraft εξασφαλίζει γρήγορο αποικισμό κυττάρων για βέλτιστη απορρόφηση και υποκατάσταση.

Η μακροσκοπική πορώδης δομή του SinossGraft προσφέρει μια πλήρως διασυνδεδεμένη, ενδοεπικοινωνούσα δομή παρόμοια με το ανθρώπινο σπογγώδες οστό και παρέχει ένα ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη οστού με ελεγχόμενο ρυθμό. Το πολύ υψηλό αυτό πορώδες του SinossGraft επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξη οστού διαμέσου των πόρων.

Το προϊόν παρέχει στήριξη χωρίς να περιορίζει σημαντικά τη φυσική οστική πυκνότητα.

Η μικροπορώδης μορφή του SinossGraft εντός της HA / TCP δομής υποβοηθά τη μεταφορά βασικών θρεπτικών ουσιών. Μια πλήρως διασυνδεδεμένη, δομή παρόμοια με το ανθρώπινο σπογγώδες οστό παρέχει ένα ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη του νέου οστού και μια μεγάλη σταθερότητα.

Το συνολικό πορώδες του SinossGraft φθάνει έως και το 80%.