Εμφυτεύματα

Internal Hex. Implants Index

Internal Hex. Drivers

Επεξεργασία αυχενικής επιφάνειας εμφυτεύματος

Σύμφωνα με τις κλινικές ανάγκες ή τις προτιμήσεις της θεραπευτικής προσέγγισης, τα εμφυτεύματα Tuff, Tuff TT και Onyx είναι διαθέσιμα σε δύο τύπους αυχενικού τμήματος εμφυτεύματος: Μηχανοποιημένη, λεία επιφάνεια ή επιφάνεια επεξεργασμένη με RBM (Resorbable Blasted Media)..

One Piece Implants Index

MBI Drivers

Mono Drivers

Implant Sterile Blister

Επικοινωνήστε σήμερα με την Human & Science για να βρούμε μαζί τη λύση που χρειάζεστε.